Algemene voorwaarden

      

Artikel 1 Identiteit van de ondernemer
Onder Creo+Deco wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Roermond, met KVK-nummer 56449577. Btw-identificatienummer: NL001830072B25.

 Creo+Deco is een stenen winkel en webwinkel, in nieuwe en gebruikte artikelen.

Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de winkel/webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een bestelling plaatst.

Artikel 2 Geldigheid van deze voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door Creo+Deco.nl gevestigd te Posterholt.
2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Creo+Deco.
3. Bijzondere van de voorwaarden van Creo+Deco afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 Prijzen
Alle prijzen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn afgedrukt in Euro inclusief BTW exclusief verzendkosten. Zowel aan de controle van onze site als aan onze prijzen is veel zorg besteed. Desondanks maken wij een voorbehoud ten aanzien van type- en zetfouten.

Artikel 4 Bestellen
Bestellingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Het kan incidenteel voorkomen dat een artikel op een eerder moment door iemand anders gereserveerd/besteld is terwijl het nog op de website te zien is. In dit geval wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld en vervalt aanspraak op dit artikel. Een eventuele gedane betaling voor dit artikel wordt teruggestort of u kunt desgewenst een ander artikel bestellen. Creo+Deco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die kan voortvloeien uit het niet voorradig zijn van een artikel.

Artikel 5 Bestelling annuleren
Een bestelling kan zonder opgaaf van reden door de klant binnen 7 werkdagen na bestellen worden geannuleerd. Is een bestelling reeds door ons verstuurd, dan kan de bestelling niet meer worden geannuleerd. Indien er geen betaling plaatsvindt binnen 7 werkdagen gerekend vanaf de besteldatum, dan annuleren wij de bestelling en komt het artikel weer beschikbaar in de webwinkel.

Artikel 6 Levering

Onze pakketten worden bij voorkeur verzonden met PostNL en in sommige gevallen met DHL, DPD of GLS en zijn te volgen met track&trace. Doorgaans verzenden wij binnen 1 a 2 werkdagen (weekeinden en feestdagen uitgezonderd) na de ontvangst van de betaling.

Aan de leveringsplicht van Creo+Deco zal zijn voldaan als de bestelling door PostNL of DHL is afgeleverd, waarbij als leveringsbewijs hetPostNL/DPD/DHL track&trace rapport geldt. In geval van brievenbuspost is aan de leveringsplicht voldaan als de bestelling door Creo+Deco op het postkantoor is afgegeven of in de PostNL brievenbus is gedeponeerd.

Artikel 7 Herroepingrecht bij levering van producten
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen

3. Tijdens deze termijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de klant het product wenst te behouden. Indien de klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

4. Het retouradres staat vermeld op de adressticker van het ontvangen pakket. Hebt u deze niet meer, mail of bel ons dan voor het retouradres. De klant dient het verzendbewijs van de retourzending te bewaren totdat Creo+Deco een bevestiging van de ontvangst heeft gegeven. Als leveringsbewijs geldt het PostNL track & trace rapport. U dient de artikelen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

5. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten en het risico van terugzending voor zijn rekening. Ongefrankeerde retourzendingen, niet gemelde of zendingen onder rembours worden niet in ontvangst genomen door Creo+Deco.

6. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Creo+Deco dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Wenst u een bestelling die gratis verzonden is (boven de 75 euro) te retourneren? Dan worden er €4.95 verzendkosten in mindering gebracht. De retourneer kosten zijn ook voor eigen rekening. (Buiten NL respectievelijk 100, €8,95)

7. Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn;

  • Versproducten zoals; bloemen, planten, alle kransen, pepperberry, etc.
  • Afgeprijsde artikelen (sale).
  • Alle dierlijke producten zoals; hoorns, vachten.
  • Plaids, textiel, doeken, poefen en kussens worden uit hygiënische overwegingen niet retour genomen.8. Indien de consument een artikel wil ruilen wat juist door ons is verzonden is de consument de verzendkosten en de eventuele meerprijs verschuldigd aan Creo+Deco. U kunt dan de verzendkosten overmaken op ons rekeningnummer onder vermelding van uw naam en de referentie.

Artikel 8 Verzenden
De verzendkosten zijn voor rekening van de klant en zijn afhankelijk van het gewicht en grootte van het verpakte artikel en de gekozen verzendwijze.
Het is ook mogelijk om artikelen op afspraak op te halen in Posterholt. In dat geval betaalt de klant geen verzendkosten. Pakketen worden standaard verzonden met PostNL of in sommige gevallen met DHL, DPD of Kiala (voor België met DPD/Kiala).
Het pakket krijgt een streepjescode (barcode) en is traceerbaar via Track&Trace. Pakketpost kan bij uw afwezigheid bij buren worden afgeleverd. Als u een adres opgeeft waar meerdere personen aanwezig kunnen zijn (zoals instellingen, bedrijven, winkels, kantoren, studentenhuizen, kamerverhuur e.d.) kan PostNL (of DHL/DPD) uw pakket aan een van de aanwezige personen aldaar overhandigen.

Creo+Deco wil de druk op het milieu zo klein mogelijk houden. Daarom gebruiken wij zoveel mogelijk gerecyclede materialen voor de verpakking van onze producten. Het kan dus voorkomen dat uw bestelling in een doos met bedrukking van een groothandel is verpakt. Wij vragen u hetzelfde te doen met verpakkingen die u van ons ontvangen heeft. Wij proberen zo min mogelijk papier te verbruiken en daarom verzenden wij al onze facturen digitaal.

Artikel 9 Betaalwijze
Alle artikelen dienen vooraf door de klant te worden betaald.


E-mail verzonden